VĚDOMOSTNÍ KVÍZ - PRAVIDLA

Celoroční pravidelná soutěž.

Hra je určena pro týmy složené ze 4 – 8 hráčů starších 18 let.

Startovné je 100 Kč / hráč.

Autorek kvízu + moderátorem je Michal Tůma, Česká 283 Tanvald.

Vědomostní kvíz se koná v clubu WAREHOUSE, Hanychovská 328/10, Liberec

Maximální kapacita v clubu WAREHOUSE na jedno kolo je 100 hráčů rozdělených do max. 25 týmů.

Klub je vždy otevřen od 17:00, kvíz startuje v 18:00. Přijďte prosím včas.

Každý tým si stanový svůj název, který napíše na odpovědní list (při každém kole).

Během soutěžních kol nepoužívejte prosím telefony, tablety, obecně internet, kalkulačky, encyklopedie, tiskoviny nebo jiné zdroje informací.

Na odpověď máte vždy 1 minutu, potom otázka zmizí.

Své odpovědi pište prosím čitelně hůlkovým písmem a formulujte je co nejpřesněji.

Po každém kole proběhne krátká přestávka, během které pořadatel / moderátor sečte výsledky uplynulého kola a oznámí aktuální bodový zisk jednotlivých týmů.

Za každou správnou odpověď získáváte:

1. kolo … 1 bod  

2. kolo … 2 body

3. kolo … 3 body

4. kolo … 4 body

5. kolo … 5 bodů

V některé z otázek můžete získat i více bodů, pokud je více správných odpovědí. Např. máte-li vyjmenovat členy čtyřčlenné hudební skupiny, tak každé jméno může být ohodnoceno samostatně. Vždy je toto uvedeno při zadání otázky.

Tým s největší průměrnou útratou na jednoho hráče na baru po 4. kole získá + 5 bodů k celkovému hodnocení.

Bonusová otázka – pomocné hledisko při rovnosti bodů. Pokládá se v rámci 5. kola.

Na tuto otázku je vždy číselná odpověď a rozhoduje nejbližší tip ke správné odpovědi.

Tým, který je svým tipem nejblíže správné odpovědi, získává rundu panáků.


Kvíz hrajeme každý měsíc mimo letní prázdniny a vždy odměníme 3 nejlepší týmy. Současně všem týmům zapíšeme získané body do celoroční tabulky.

Nejsme součástí žádné celorepublikové soutěže.

V prosinci se uskuteční finálové kolo, ve kterém kromě běžných cen za daný kvíz ohodnotíme i 3 nejlepší týmy z celého roku.

Celoroční vyhodnocení proběhne na základě součtu všech bodů, které týmy během roku nasbírají.

 V případě nejasností má rozhodující slovo vždy moderátor

Jde hlavně o zábavu - BAVTE SE

Aktuální termíny: 17. dubna / 15. května / 19. června

Reklamace

Jsme jen lidi a mýlit se je lidské. Při přípravě a zpracování otázek může dojít k omylu a pokud během přestávky mezi koly doložíte věrohodným zdrojem, že Vám nebyla uznána odpověď, kterou považujete za správnou, bude to moderátor řešit.

GDPR

V rámci akce můžou být ze strany pořadatele či moderátora pořizovány foto a video záběry. Svou účastí a uhrazením startovného dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Záběry budou použity výhradně pro potřeby reportáže z akce, případně jako reference - pozvánka na akce další.